Το Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα του CAnVASS + έχουν δημιουργηθεί για όλους εκείνους τους δασκάλους (ιδίως Γυμνασίου) που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ψηφιακών πόρων στην τάξη τους. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για:

Την απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τις πιο χρησιμοποιούμενες ψηφιακές τεχνολογίες και συσκευές για την υποστήριξη της διδακτικής και την κατανόηση του πλαισίου χρήσης τους

Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την τόνωση της συζήτησης εντός και εκτός της τάξης

Την καινοτομία διδακτικών μεθοδολογιών στην τάξη, χάρη στην αντιστοιχία μεταξύ των ψηφιακών πόρων και των συσκευών και μη συμβατικών προσεγγίσεων για διδακτικές δραστηριότητες

Την προώθηση μιας κουλτούρας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, με την υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι τέσσερις ενότητες αυτού του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ” CAnVASS+ – Content Audio and Video Management System ” (2017-1-IT02-KA201-036749).

Χρηματοδοτούμενο από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ιταλίας INDIRE στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, το CAnVASS + συντονίζεται από τον οργανισμό E.Ri.Fo. και περιλαμβάνει 8 σχολικά ιδρύματα και οργανισμούς από 4 Ευρωπαϊκές χώρες:

Fondazione Mondo Digitale και IIS Via Sarandì (Ιταλία); Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου και τη BEST CYBERNETICS (Ελλάδα) Liceu Tehnologic de Transporturi de Ploiesti (Ρουμανία); Colegio Proemasa Las Chapas e Conféderacion Espanola de Centros de Ensenanza – CECE (Ισπανία).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε:

200
Μαθητές
4
Χώρες
4
Μαθήματα

Εγγραφείτε τώρα!

Λάβετε εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο με εκπαιδευτικό υλικό, νέα μαθήματα, ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις, δημοφιλή βιβλία και πολλά άλλα!